Youth Sustainability Corps буюу Залуучуудын тогтвортой хөгжлийн корпус.

Монгол Экологи төвөөс Европын Холбооны хамтын санхүүжилтээр хэрэгждэг.

15-22 насны залууст байгаль хамгаалал, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох, манлайлал, хувь хүний хөгжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэх замаар Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах, идэвхтэй, санаачлагатай иргэнийг бэлдэх зорилготой.

Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах 6 дэд хөтөлбөр хэрэгжинэ.

YSC хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдын хөгжих, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, хичээлээс гадуурх сургалтад хамрагдах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор сургуулийн аль нэг анги танхимыг орчин үеийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ном, гарын авлагаар ханган, засч тохижуулсан танхимыг хэлнэ.

Одоогийн байдлаар бид хөтөлбөрийн зорилтот сургуулиуд болох Хөвсгөл аймгийн Ханх сум, Хатгал тосгон, Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Даланзадгад сум, Улаанбаатар хотын 119, 12 дугаар сургуулиудаас гадна сонсголгүй, сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29 дүгээр сургуульд сурагчийн хөгжлийн танхим засч, тохижуулж өгсөн.
2021 онд багтаан бид Ховд аймгийн Манхан, Мөнххайрхан сумдын сургуулиудад сурагч хөгжлийн танхим тохижуулж өгөхөөр ажиллаж байна. YSC хөтөлбөрийн хүрээнд бид зөвхөн эдгээр сургуулиудад танхим засч өгөхөөр төлөвлөсөн. Цаашид санхүүжилтийн асуудал шийдэгдвэл хот хөдөөгийн олон сургуульд сурагч хөгжлийн танхим засч өгөх зорилготой.

Зорилтот 8 сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдын байгаль хамгаалал, манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх, гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зуны зуслан нь 10 хоногийн хугацаанд явагдана. Хөтөлбөрт хамрагдаж буй Ховд, Хөвсгөл, Өмнөговь, нийслэлийн хүүхдүүд хоорондоо танилцах, нөхөрлөх, туршлага мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлж буйгаараа онцлогтой. Сурагчид байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын талаар шинэ мэдлэг олж авах, амьдарч буй хот, сум орон нутаг, сургуулийн орчинд тулгамдаж буй асуудлыг оновчтой тодорхойлж түүнийг багаараа хамтран зөв шийдэлд хүрэх арга зүйд суралцана. Шинэлэг аргаар боловсруулсан зуслангийн хөтөлбөрөөр сурагчид өөрсдийн хүсэл эрмэлзэл, ур чадвараа нээн илрүүлж, харилцааны олон аргыг эзэмшинэ.

Цар тахлын улмаас бид нэг дор олон хүүхэд цуглуулах боломжгүй тул энэ жилдээ бид зуны зуслан дэд хөтөлбөрийг телевизийн реалити шоу хэлбэрээр цөөн сурагчдыг хамруулж зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
Ирэх зун буюу 2022 онд онцгой байдал үүсэхгүй нөхцөлд зуны зусланг зохион байгуулна.

YSC хөтөлбөрийн зорилтот найман сургуулийн ахлах ангийн сурагчид хамрагдах бөгөөд зуслан болохоос өмнө шалгаруулалт явуулж сурагчдыг сонгоно. Энэ тухай мэдээллийг тухай бүрт бид YSC Фэйсбүүк группээр мэдээллэх болно.

Сурагчдад үндсэн хичээлийн хөтөлбөрөөс авах боломжгүй бусад мэдлэг, ур чадварыг олгох сургалт юм. Уг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бид YSC Academy байгуулсан бөгөөд тодорхой сэдвийн хүрээнд хүүхэд залууст мэдлэг олгох, сонирхолтой видео контент, подкаст бэлтгэн өөрийн цахим сувгууд болон www.yolo.mn -ээр цацахаар ажиллаж байна. Доорх таван сэдвийг дэлгэрүүлэн хүүхэд, залууст мэдээлэл өгнө.

  1. Байгаль орчин, тогтвортой хөгжил
  2. Манлайлал, хувь хүний хөгжил
  3. Технологи, инноваци
  4. Бизнес, санхүү
  5. Биеийн болон сэтгэцийн эрүүл мэнд.

YSC Academy-н контентууд олон нийтэд нээлттэй тул багш, сурагчид ашиглах боломжтой.

Хөтөлбөрт хамрагдаж буй зорилтот 8 сургуулийн ахлах ангийн сурагчид сургууль болон хүрээлэн буй орчинд тулгамдаад буй экологи, эдийн засаг, нийгмийн асуудлуудыг тодорхойлж шийдвэрлэх, түүнд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах зорилгоор бичил төсөл санаачлан боловруулж, шинэлэг арга замаар хэрэгжүүлэх боломжтой.
Сурагчдын илгээсэн бичил төслөөс шилдгийг шалгаруулж, хамтран хэрэгжүлнэ.

Дэд хөтөлбөрийн зорилго нь 9-12 дугаар ангийн сурагчид хөтөлбөрийн оролцогч талууд болох тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон бусад байгууллагууд дээр тодорхой чиглэлийн дагуу богино хугацааны дадлага хийж төрөл бүрийн ажил мэргэжлийн онцлогийн талаар ойлголт авснаар ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгох боломжтой.
Мөн бид долоо хоног бүр YSC цуврал лекц зохион байгуулж буй бөгөөд салбар салбарын залуу мэргэжилтнүүдийг урьж тэдний салбарын онцлог, мэргэжил, хувийн туршлагыг нь сонирхолтой байдлаар хуваалцаж байна.

YSC хөтөлбөрийн 6 дэд хөтөлбөрт идэвхи санаачлагатай оролцсон зорилтот 8 сургуулийн сурагчид сар бүр зарласан тэмцээнд оролцож оноо цуглуулна. Хөтөлбөрийн төгсгөлд буюу 2023 оны зун хамгийн их оноо цуглуулсан шилдэг оролцогчдыг шалгаруулж Европын Холбоо, Байгаль нуур, Хөвсгөл нуураар аялуулж, зуны зусланд хамруулна.

Бид Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтарч хөтөлбөрт хамрагдаж буй зорилтот 8 сургуулийн багш нарт хоёр удаагийн цахим сургалт зохион байгуулсан. Сурагчдыг чадавхжуулж, хөгжүүлэхийн тулд багш нарыг заавал дэмжиж, сургах хэрэгтэй тул 2020 оны гуравдугаар сард Интеграци хичээл заах арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх сургалт, тавдугаар сард Сайн сайхан зан чанарыг хөгжүүлэх сургалтыг тус тус зохион байгуулж нийт 200 багш нарт хүрч ажилласан.
Энэ есдүгээр сард Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтарч дахин нэг сургалт танхимаар буюу тухайн сургуулиудад очиж заах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

YSC хөтөлбөрт Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон, Ханх сумын ЕБС, Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Даланзадгад сумын ЕБС, Ховд аймгийн Манхан, Мөнххайрхан сумын ЕБС, Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 119, 12 дугаар сургуулийн 9-11 дүгээр ангийн 1500 сурагчид хамрагдана.
Бидний Facebook, Youtube сувгаар цацаж буй подкаст, видео контентууд мөн долоо хоног бүр цахимаар явагддаг цуврал лекцүүд 15-22 насны бүх хүүхэд, залууст нээлттэй.

Манай вебсайт болон цахим хуудсуудаас авах боломжтой.

  • Facebook: Youth Sustainability Corps – Залуучуудын Тогтвортой Хөгжлийн Корпус
  • Instagram: @ysc.mongolia
  • Youtube: YSC Academy

YSC хөтөлбөр нь 2019 оноос эхэлсэн бөгөөд 2023 оны 6 дугаар сар хүртэл үргэлжилнэ.

Цар тахалтай холбогдуулан бид танхимаар сургалт олгох боломжгүй болсон тул сурагчдад байгаль орчин, экологийн мэдлэг олгохын тулд видео контент хийхээс гадна мэргэжлийн хүмүүстэй хамтарч цуврал лекц зохион байгуулж байна.
Лекцийн талаарх мэдээллийг манай Фэйсбүүк хуудаснаас аваарай.